Technologia

Čistění suchým ledem je technologie podobná pískování, kde čistící prostředek je urychlován a proudí spolu s proudem stlačeného vzduchu. Je to neabrazivní metoda, tzn. čistění neprobíhá pomocí abraze ale pomocí termického šoku, dekomprese CO2 spolu se sublimace a pomocí jeho samotné kinetické energie.

Oboznámte se s naší technologií

 

Nabídka

V rámci našich služeb nabízíme čistění následujících povrchů a strojů:
• Technologické, výrobní linky, výrobní stroje, formy.
• Tiskařské stroje
• Hydrauliku a pneumatiku
• Motory, převodovky, hlavice
• Stavební stroje ( bagry, válce, sklápěčky atd.).

Seznamte se s podrobnostmi nabídky

 

kontakt:
Jakub Kozielski
ClearTech Solutions s.r.o.
e-mail:jakub@clear-tech.eu
web: www.clear-tech.eu
PL: +48 517 494 808
RCZ: +420 732 178 360